mosti

i) ScienceFund MOSTI

  • Maklumat lanjut: Klik di sini
  • Garis Panduan Permohonan (ENG): Klik di sini
  • Sumber : MOSTI

ii) TechnoFund MOSTI

  • Maklumat lanjut: Klik di sini
  • Garis Panduan Permohonan (ENG): Klik di sini
  • Sumber : MOSTI

iii) InnoFund MOSTI

  • Maklumat lanjut: Klik di sini
  • Garis Panduan Permohonan (ENG): Klik di sini
  • Sumber : MOSTI

iv) Program Flagship

MULAI TAHUN 2014, SEMUA PERMOHONAN GERAN PENYELIDIKAN KPM PERLU DIPOHON MELALUI SISTEM ATAS TALIAN DI PORTAL MyGrant

i) FRGS (Fundamental Research Grant Scheme)

ii) LRGS (Long-Term Research Grant Scheme)

iii) PRGS (Prototype Research Grant Scheme)

iv) TRGS (Trans-Disciplinary Research Grant Scheme)

v) NRGS (Niche-Area Research Grant Scheme)

vi) GSP-KPM (Geran Sanjungan Penyelidikan Kementerian Pendidikan Malaysia)

vii) RAGS (Dana Pembudayaan Penyelidikan)

i) ScienceFund MOA

ii) TechnoFund MOA

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU