i) UNESCO

Sumber : http://portal.unesco.org/en/en

ii) Okawa Foundation

Sumber : http://www.okawa-foundation.or.jp/eken/indev.html

Makluman asas :

Penyelidikan dan analisis yang dikehendaki adalah dalam bidang informasi dan telekomunikasi.

  • Bidang Asas
  • Komunikasi/Internet
  • Sistem Komputer
  • Kepintaran Buatan
  • Informatik Bio
  • Peralatan
  • Sains Kemanusiaan dan Sosial

iii) Shell Malaysia Sustainable Development Grants

Terbahagi kepada 2 kategori :

  • Pemeliharaan Alam Sekitar
  • Peningkatan Kualiti Kehidupan

Sumber : http://www.shell.com./

iv) American Chemical Society

ACS Petroleum Research Fund

Tawaran Geran Antarabangsa 2013 – Muat Turun

UNIVERSITI MALAYSIA TERENGGANU