RINGKASAN KELULUSAN GERAN PENYELIDIKAN TAHUN 2011-2013 (SETAKAT 31 MEI 2013)
BIL GERAN 2011 2012 2013 RMK10
RM BIL
1 FRGS 1,677,900 27 1,364,100 13                  4,266,587 42 7,308,587 82
2 RAGS                      900,000 16 900,000 16
3 ERGS 1,382,150 18 1,209,000 16                  1,756,880 18 4,348,030 52
4 PRGS 240,000 1 499,920 1 739,920 2
5 RACE 378,497 8 378,497 8
6 KTP 125,610 1                      225,900 2 351,510 3
7 SCFUND-MOSTI 287,500 2 3,310,290 13                      298,700 2 3,896,490 17
8 SCFUND-MOA 0 0 0 0
9 NOD-MOSTI 0 0 0 0
10 TECHNO-MOSTI 260,470 1 0 260,470 1
11 TECHNO-MOA 0 0 0 0
12 *LAIN2 GERAN-KEBGSAAN 221,939 5 205,970 7                      662,000 4 1,089,909 16
13 GERAN A/BANGSA 68,000.00 3 68,000 3
JUMLAH GERAN LUAR 4,137,959 57 7,093,387 59                  8,110,067 84 19,341,413 200
14 SBPA-PHD 7,000 1 7,000 1
15 TPM 174,310 20 347,603 19 521,913 39
16 GGP                   835,800 94 835,800 94
JUMLAH GERAN DALAM                   181,310 21             347,603 19               835,800 94                 1,364,713 134
KESELURUHAN GERAN 4,319,269 78 7,440,990 78            8,945,867 178 20,706,126 334

* LAIN-LAIN GERAN KEBANGSAAN 2013
1) MAPAN (RM40RIBU)
2) ABI-MOSTI (RM500RIBU)
3) MAJLIS PROFESOR NEGARA (RM90RIBU)
4) SF MOSTI-UTM (RM32RIBU)

GLOSARI:
FRGS
RAGS
ERGS
PRGS
RACE
KTP
SCFUND-MOSTI
SCFUND-MOA
NOD-MOSTI
TECHNO-MOSTI
TECHNO-MOA